تبلیغات
تجارت الکترونیک - iranbin

تجارت الکترونیک

------------------------------------

 

برای حقوقی که در شغل فعلی خود دریافت میکنید چند ساعت در روز زحمت میکشید ؟

خب. تا این مرحله ممکن است تصور کرده باشید که رقم اعلام شده بسیار ناچیز است. ولی بیایید با دید بازتری به موضوع بنگریم.

فرض میکنیم در مثال زیر شما به عضویت سیستم درآمده اید و تلاش خودرا با آموزشهایی که توسط ما در اختیارتان گذاشته میشود آغاز مینمایید و پس از ۱ هفته ۲ نفر از دوستانتان را وارد این سیستم میکنید.و آموزشهای لازم به آن افراد نیز داده میشود و آن ۲ نفر هم در طول مدت یک هفته ۲ نفر از دوستانشان را وارد سیستم میکنند.( دقت کنید که در این مثال هیچ شخصی بیش از ۲ نفر را وارد مجموعه نمیکند در حالتی که در واقعیت افراد به طور متوسط توانایی وارد کردن ۵ تا ۱۵ نفر از دوستانشان را دارند. یعنی این مثال در کند ترین حالت رشد این سیستم در نظر گرفته شده است.)

و همینطور تمامی افراد وارد شده در مدت یک هفته ۲ نفر از دوستانشان را وارد سیستم نمایند.

اگر شکل زیر را با هم مرور کنیم متوجه خواهیم شد که اگر این سیستم به این شکل رشد نماید در پایان هفته دوازدهم(۱۲) یعنی در  ماه سوم شما مبلغ چهار میلیون تومان(۴۰۰۰۰۰۰ تومان) از این سیستم درآمد کسب نموده اید. حال اگر کلیه درآمدی را که در مدت این ۳ ماه از سیستم دریافت کرده اید محاسبه شود به مبلغ ۸۱۹۰۰۰۰ تومان میرسیم.اگر نیمی از این افراد وارد شده (چهار هزارو نودو شش نفر) هم نتوانند در مدت یک هفته دو نفر را وارد سیستم نمایند یعنی مبلغ فوق به نصف کاهش میابد(چهار میلیون تومان در ۳ ماه یا به عبارتی یک میلیون و سیصد هزار تومان در ماه).

 

 میزان درآمد

سمت چپ

 سمت راست

شماره هفته ها 

 

 ۲۰۰۰۰ ریال

 ۱

 ۱

 هفته اول

 ۴۰۰۰۰

۲ 

 ۲

 هفته دوم

 ۸۰۰۰۰

۴ 

 ۴

 هفته سوم

۱۶۰۰۰۰ 

 ۸

 ۸

 هفته چهارم

۳۲۰۰۰۰ 

 ۱۶

 ۱۶

 هفته پنجم

۶۴۰۰۰۰ 

 ۳۲

 ۳۲

 هفته ششم

 ۱۲۸۰۰۰۰

 ۶۴

۶۴ 

 هفته هفتم

 ۲۵۶۰۰۰۰

 ۱۲۸

۱۲۸ 

 هفته هشتم

 ۵۱۲۰۰۰۰

 ۲۵۶

۲۵۶ 

 هفته نهم

 ۱۰۲۴۰۰۰۰

 ۵۱۲

 ۵۱۲

 هفته دهم

 ۲۰۴۸۰۰۰۰

 ۱۰۲۴

 ۱۰۲۴

 هفته یازدهم

 ۴۰۹۶۰۰۰۰

 ۲۰۴۸

 ۲۰۴۸

 هفته دوازدهم

 ادامه مطلب

طبقه بندی: تنها راه قانونی کسب در امد از اینترنت در ایران، 
نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 27 فروردین 1388 توسط جواد عالمی
درباره وبلاگ